• Modern systems

  การขนส่งสินค้าเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนอง การให้บริการส่งพัสดุและการติดตามสินค้าสำหรับผู้ส่งสินค้า หรือบริษัทรับส่งสินค้า และ ผู้รับปลายทาง โดยสามารถ ติดตามผ่านที่ Web Site หรือทาง Mobile Application

  request a demo
 • Safe transportation

  หนึ่งในความพยายามของเราคือการสร้างระบบความปลอดภัยให้ได้ผลจริง ดีเอชแอลเป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทั่วโลกเจ้าแรกที่มีหน่วยงานด้านความปลอดภัยอยู่ในองค์กรและเป็นรายแรกที่ได้รับใบรับรองด้านระบบป้องกันภัยการก่อการร้ายจากการค้าระหว่างประเทศจากสำนักงานศุลกากร

  request a demo
 • Package

  ตรวจสอบคุณภาพวัสดุและบรรจุภัณฑ์เป็นหัวใจของการพัฒนาการบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานเพื่อรักษาคุณภาพของสินค้าและให้สอดคล้องกับระบบการขนส่ง

  request a demo
request a demo

พื้นที่ให้บริการ


 
-->